banerPoc3

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic (MJB) je beogradska advokatska kancelarija s mrežom korespondenata širom bivše Jugoslavije (u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu). Pružamo advokatske usluge u oblasti poslovnog prava, posebno prava intelektualne svojine, iako smo zadržali i opštu advokatsku praksu.

 

Osnovana 1985. godine, kancelarija predano služi svojim klijentima duže od 30 godina. Prema klijentima gajimo lični odnos, bez obzira na njihovu veličinu, i trudimo se da im pružimo usluge najvišeg kvaliteta.

 

Ponosimo se svojom međunarodnom orijentacijom. Naši klijenti su brojne transnacionalne kompanije i strane ambasade u Beogradu, a advokati iz naše kancelarije zastupaju u međunarodnim sudskim i arbitražnim sporovima. Klijentima pružamo pravne savete na srpskom, engleskom, nemačkom i francuskom jeziku.

Legal 500 Leading firm 2017 chambers europe 2017