leftScreen450 

Novosti

Chambers & Partners Europe 2017 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović je i dalje prepoznat kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti, dok je Mara Janković ponovo rangirana u kategoriji advokata u usponu (http://www.chambersandpartners.com/185/34/editorial/7/1). MJB je takođe rangiran i Grupi 2 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti (http://www.chambersandpartners.com/185/467/editorial/7/1).

MJB se još jednom našla na listi Legal 500 u oblastima intelektualne svojine (http://www.legal500.com/c/serbia/intellectual-property), rešavanje sporova (http://www.legal500.com/c/serbia/dispute-resolution) i radnog prava (http://www.legal500.com/c/serbia/employment).

Novi Zakon o oglašavanju Republike Srbije je počeo da se primenjuje od 6. maja 2016. godine. Kratak pregled najvažnijih novina koje zakon uvodi možete naći ovde.

Chambers & Partners Europe 2016 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović je i ove godine izdvojen kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti, dok je Mara Janković drugi put zaredom rangirana u kategoriji advokata u usponu (http://www.chambersandpartners.com/185/34/editorial/7/1). MJB je takođe rangiran i Grupi 3 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti (http://www.chambersandpartners.com/185/467/editorial/7/1).