leftScreen450

 

   

 

 

chambers europe 2017

Legal 500 2017Mikijelj Jankovic & Bogdanovic (MJB) je beogradska advokatska kancelarija s mrežom korespondenata širom bivše Jugoslavije (u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu). Pružamo advokatske usluge u oblasti poslovnog prava, posebno prava intelektualne svojine, iako smo  zadržali i opštu advokatsku praksu. MJB se redovno pojavljaje na listama vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji koje objavljuju Legal500 EMEA i Chambers Europe.

 

Osnovana 1985. godine, kancelarija predano služi svojim klijentima već više od 30 godina. Prema klijentima gajimo lični odnos, bez obzira na njihovu veličinu, i trudimo se da im pružimo usluge najvišeg kvaliteta.

 

Najveći deo prakse MJB posvećen je pravu intelektualne svojine. Savetujemo i zastupamo klijente u zaštiti žigova, patenata, modela, dizajna i domenskih imena. Takođe, imamo značajno iskustvo u predmetima koji se tiču povreda žiga i patenta, uključujući i carinske mere.  Podjednaka pažnja posvećuje se predmetima iz oblasti autorskog prava, uključujući zaštitu softvera. Naši patentni i žigovni agenti su registrovani za zastupanje pred  Zavodom za intelektualnu svojinu i Evropskom patentnom kancelarijom. Osim u Srbiji, MJB zastupa svoje klijente i njihova prava u oblasti intelektualne svojine širom regiona (u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji), u saradnji sa lokalnim korespondentima. MJB sarađuje sa World Trademark Review i Katzarov’s Manual on Industrial Property.

 

Kancelarija takođe ima značajnu praksu u oblasti korporativnog prava. Pružamo sveobuhvatnu pravnu pomoć svojim klijentima iz privrede o svim aspektima njihovog poslovanja – od osnivanja preduzeća, preuzimanja i pripajanja, do pitanja korporativnog upravljanja i radnog prava.

 

MJB savetuje svoje klijente o svim pravnim aspektima njihovih poslovnih transakcija, uključujući pravljenje ugovora i pregovore u svim oblastima poslovnog prava. Autori smo priloga o srpskom pravu u International Agency and Distribution Agreements (LexisNexis).

 

MJB se takođe bavi stvarnim pravom i savetovao je klijente u brojnim poslovima koji se tiču prometa nepokretnosti, u svim njihovim fazama. 

 

MJB ima veliko iskustvo u oblasti medijskog prava i oglašavanja. To uključuje pružanje pravnih saveta o svim aspektima ugovora u ovoj oblasti, uključujući pitanja autorskih prava i ličnih prava. 

 

MJB ima razvijenu praksu u oblasti međunarodnog prava, ne samo na polju međunarodnih privrednih transakcija i međunarodnog privatnog prava, već i na polju međunarodnog javnog prava, uključujući i predmete ekstradicije i medjunarodne otmice dece. Advokati iz kancelarije zastupali su pred međunarodnim sudovima, tribunalima i arbitražama.

 

Kancelarija ima i opštu praksu, što obuhvata sve vrste krivičnih i parničnih postupaka, kao i vanparnične i upravne postupke. Najzad, ponosni smo na činjenicu da već godinama zastupamo klijente pro bono u slučajevima kršenja ljudskih prava pred domaćim vlastima i sudovima, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava.

 

Ponosimo se svojom međunarodnom orijentacijom. Naši klijenti su brojne transnacionalne kompanije i strane ambasade u Beogradu, a advokati iz naše kancelarije zastupaju u međunarodnim sudskim i arbitražnim sporovima. Klijentima pružamo pravne savete na srpskom, engleskom, nemačkom i francuskom jeziku.