rightScreen450 

Brigitte Jovanović137
Korespondent, Patenti i žigovi

Mirjana Buljevac138
Korespondent, Sudski tumač za nemački jezik
Maja Popović140
Korespondent

Katarina Jovanović151

Korespondent

Ana Živanović141
Računovođa
Marija Prokić158
Administrativni asistent
Miodrad KmezićMiodragKmezic
Admistrativni asistent