Mikijelj Janković & Bogdanović (MJB)

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic (MJB) je advokatska kancelarija iz Beograda s mrežom korespondentski advokatskih kancelarija širom bivše Jugoslavije (u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu). Klijentima pružamo advokatske usluge u svim oblastima prava vezanim za njihovo poslovanje.

 

Oblasti rada

Chаmbers аnd Pаrtners“, „Legаl 500“ i drugi advokatski pregledi kontinuirano navode MJB kаo lidera u oblаsti prava intelektualne svojine u Srbiji. Savetujemo i zastupamo klijente u zaštiti ...
MJB je jedna od vodećih kancelarija u oblаsti rešаvаnjа sporovа u Srbiji. Zаstupаmo klijente u sudskim i аrbitrаžnim postupcima. Posedujemo značajno iskustvo u zastupanju klijenata u ...
Našim klijentima pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti zakona o zapošljavanju, uključujući pravne savete vezane za mobing i uzbunjivanje. Pružamo pravne savete i pripremamo ...
Naši advokati pružaju sveobuhvatne pravne usluge našim korporativnim klijentima koje pokrivaju sve aspekte njihovog poslovanja, uključujući osnivanje preduzeća, pitanja korporativnog ...
MJB poseduje široku ekspertizu u oblasti zaštite podataka o ličnosti i privatnosti. Savetujemo klijente u vezi sa prikupljanjem, obradom i prenosom podataka o ličnosti. Takođe, pomažemo ...
MJB ima značajno iskustvo u oblasti medijskog prava i oglašavanja.Kao stručnjaci za medijsko pravo, pružamo širok spektar pravnih usluga koje se odnose na regulatorne zahteve za osnivanju i ...
MJB takođe pruža savete u oblasti prava na nepokretnostima. Našim klijentima pružamo savete vezane za kupoprodaju nepokretnosti, u svim fazama transakcije: od pregovora i pribavljanja ...
MJB kancelarija ima značajnu međunarodnu praksu u oblasti međunarodnog krivičnog i porodičnog prava gde smo radili na slučajevima ekstradicije i međunarodne otmice dece. Savetujemo više ...
MJB se ponosi činjenicom da već nekoliko decenija učestvuje u predmetima zaštite ljudskih prava, u kojima je pro bono pruža pravne savete i zastupa klijente pred domaćim organima i ...