Bočni meni

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o trgovačkim markama

Novi Zakon br. 04/L-026 o trgovačkim markama usvojen je 29.07.2011. godine, objavljen je 24.08.2011, i stupio je na snagu 08.09.2011. godine. 

 

Po strukturi je značajno drugačiji od predhodnog Zakona br. 02/L-54 koji zamenjuje.

Od novih instituta uvedena je opozicija, kao i žalba na odluku Kancelarije za industrijsku svojinu Republike Kosovo. Rok za podnošenje opozicije je 3 meseca od objavljivanja prijave za registraciju trgovačke marke. Rok za žalbu na odluku Kancelarije je 15 dana od dana prijema odluke.

Prijave žiga se u Kancelariji ispituju samo po apsolutnim osnovima.

Uneto je poglavlje koje se odnosi na građansko pravnu zaštitu žiga.

Po svim ostalim elementima, novi Zakon je po strukturi i sadržaju usklađen sa drugim zakonima iz iste oblasti u zemljama regiona.