Bočni meni

četvrtak, 09. decembar 2010.

Nova uredba o carinskim merama

Vlada Srbije je donela novu Uredbu o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, koja će stupiti na snagu 1. januara 2011. godine (Sl. glasnik RS, br. 86/2010). Međutim, svi već započeti postupci biće okončani u skladu sa pravilima stare uredbe. Zahtevi za preduzimanje carinskih mera odobreni u skladu sa starom uredbom ostaju na snazi do isteka odobrenog roka i predstavljaju osnov za preduzimanje carinskih mera u skladu sa novom uredbom.

Novom uredbom je detaljnije nego ranije regulisano preduzimanje carinskih mera. Između ostalog, predviđene sledeće novine:

  • Nosilac prava je obavezan da podnese izjavu kojom se obavezuje da će snositi sve troškove koji nastanu u toku carinskog postupanja sa robom zadržanom na carini zbog sumnje da povređuje pravo intelektualne svojine. Istovremeno, propisano je da troškove skladištenja, čuvanja, održavanja i uništenja zadržane robe snosi njen vlasnik ili uvoznik. Nije jasno kako će se ove odredbe primenjivati u praksi, iako se može očekivati da će se carina obraćati nosiocu prava za troškove, a da ovome ostaje mogućnost da ih naknadi od prekršioca pred sudom.
  • Uredbom je propisan novi obrazac za podnošenje zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.
  • Roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine može se uništiti uz saglasnost i o trošku nosioca prava bez prethodnog utvrđivanja da li je zaista došlo do povrede prava intelektualne svojine, pri čemu se saglasnost uvoznika robe pretpostavlja ako ne izjavi prigovor protiv njenog uništenja u predviđenom roku.
  • Uvoznik može da podnese zahtev za puštanje zadržane robe za koju postoji sumnja da povređuje pravo na dizajn, mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti ili pravo na zaštitu biljne sorte, pod uslovom da su ispunjene sve carinske formalnosti, da u sudskom postupku za utvrđivanje postojanja povrede prava intelektualne svojine nije određena privremena mera, i uz polaganje novčanog obezbeđenja u iznosu koji je dovoljan za zaštitu interesa nosioca prava.

Za više detalja, kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..