Bočni meni

ponedeljak, 02. jun 2014.

MJB u WTR Godišnjaku za 2014/2015

Kao i do sada, MJB se u svojstvu stalnog saradnika World Trademark Review pojavljuje kao autor Poglavlja o Srbiji za WTR Godišnjak za 2014/2015. Članak možete naći na linku http://www.worldtrademarkreview.com/issues/Article.ashx?g=d9749ba9-a1bc-4ad3-b835-9725361303e7.

'Ovaj članak je prvobitno objavljen u World Trademark Review Godišnjaku za 2014/2015, koji predstavlja dodatak WTR magazina, čiji je izdavač The IP Media Group. Puno izdanje ove publikacije možete naći na www.worldtrademarkreview.com'