Bočni meni

petak, 01. maj 2015.

MJB, Dejan Bogdanović, Vladimir Djerić i Mara Janković na listi Chambers Europe 2015

Chambers Europe 2015 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović je izdvojen kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti, dok je Mara Janković prvi put uvrštena u rangiranje i svrstana u kategoriju advokata u usponu (http://www.chambersandpartners.com/185/34/editorial/7/1#RankedFirms_Tab). MJB je takodje rangiran i u Grupu 3 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti (http://www.chambersandpartners.com/185/467/editorial/7/1#RankedLawyers_Tab).