Novosti

petak, 15. april 2011.

Vladimir Djerić imenovan za zamenika člana Venecijanske komisije Saveta Evrope

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za zamenika člana Venecijanske komisije Saveta Evrope iz Srbije. Venecijanska komisija (Evropska komisija za demokratiju kroz pravo) je savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja koje čine “nezavisni eksperti koji su se istakli kroz svoje iskustvo u demokratskim institucijama ili svojim doprinosom unapređenju prava i političkih nauka” (čl. 2 izmenjenog Statuta Venecijanske Komisije). Članovi i njihovi zamenici služe u ličnom svojstvu.

četvrtak, 14. april 2011.

Dejan Bogdanović izabran za predsednika AIPPI Nacionalne grupe Srbija

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Dejan Bogdanović, partner u našoj kancelariji, na sastanku održanom 20.03.2011. izabran za predsednika AIPPI Nacionalne grupe Srbija.

utorak, 22. februar 2011.

Bosna i Hercegovina: Stupio na snagu novi set zakona iz oblasti intelektualne svojine

1. januara 2011. u Bosni i Hercegovini je na snagu stupio novi set zakona iz oblasti intelektualne svojine, tačnije:

 • Zakon o žigu 
 • Zakon o patentu
 • Zakon o industrijskom dizajnu 
 • Zakon o zaštiti oznaka geografskog porekla 
 • Zakon o zaštiti topografije integrisanih kola

Po stupanju na snagu novih zakona, na snagu su stupile i nove takse.

Za više detalja kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

četvrtak, 23. decembar 2010.

Crna Gora: Stupio na snagu novi Zakon o žigu

Vlada Crne Gore je 30.11.2010. donela novi Zakon o žigu. Zakon je objavljen u Službenom glasniku Crne Gore 08.12.2010, a na snagu je stupio 16.12.2010.

Novim Zakonom o žigu su predviđene sledeće novine:

 • Revalidacija svih srpskih žigova registrovanih pre 28.05.2008, koji nisu do sada re-registrovani ili obnovljeni u Crnoj Gori, mora biti izvršena u roku od 12 meseci od stupanja Zakona na snagu, odnosno zaključno sa 16.12.2011. Kako bi izvršili revalidaciju, klijenti će morati da pribave od Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije Uverenje o važenju. Potencijalni dodatni zahtevi će biti regulisani odgovarajućim podzakonskim aktima, čije se usvajanje očekuje u narednih 6 meseci. 
 • Novim Zakonom o žigu se uvodi postupak opozicije za nove prijave žiga. Naime, kako procedura predviđa, po završetku formalnog ispitivanja, prijave žiga će biti objavljene u Glasniku intelektualne svojine, a sa datumom objave će početi rok od 90 dana u kojem će zainteresovane strane moći da podnesu prigovor na registraciju žiga.

Za više detalja, kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

četvrtak, 09. decembar 2010.

Nova uredba o carinskim merama

Vlada Srbije je donela novu Uredbu o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, koja će stupiti na snagu 1. januara 2011. godine (Sl. glasnik RS, br. 86/2010). Međutim, svi već započeti postupci biće okončani u skladu sa pravilima stare uredbe. Zahtevi za preduzimanje carinskih mera odobreni u skladu sa starom uredbom ostaju na snazi do isteka odobrenog roka i predstavljaju osnov za preduzimanje carinskih mera u skladu sa novom uredbom.

Novom uredbom je detaljnije nego ranije regulisano preduzimanje carinskih mera. Između ostalog, predviđene sledeće novine:

 • Nosilac prava je obavezan da podnese izjavu kojom se obavezuje da će snositi sve troškove koji nastanu u toku carinskog postupanja sa robom zadržanom na carini zbog sumnje da povređuje pravo intelektualne svojine. Istovremeno, propisano je da troškove skladištenja, čuvanja, održavanja i uništenja zadržane robe snosi njen vlasnik ili uvoznik. Nije jasno kako će se ove odredbe primenjivati u praksi, iako se može očekivati da će se carina obraćati nosiocu prava za troškove, a da ovome ostaje mogućnost da ih naknadi od prekršioca pred sudom.
 • Uredbom je propisan novi obrazac za podnošenje zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.
 • Roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine može se uništiti uz saglasnost i o trošku nosioca prava bez prethodnog utvrđivanja da li je zaista došlo do povrede prava intelektualne svojine, pri čemu se saglasnost uvoznika robe pretpostavlja ako ne izjavi prigovor protiv njenog uništenja u predviđenom roku.
 • Uvoznik može da podnese zahtev za puštanje zadržane robe za koju postoji sumnja da povređuje pravo na dizajn, mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti ili pravo na zaštitu biljne sorte, pod uslovom da su ispunjene sve carinske formalnosti, da u sudskom postupku za utvrđivanje postojanja povrede prava intelektualne svojine nije određena privremena mera, i uz polaganje novčanog obezbeđenja u iznosu koji je dovoljan za zaštitu interesa nosioca prava.

Za više detalja, kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

ponedeljak, 11. oktobar 2010.

Katarina Radović izabrana za člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Katarina Radović, advokat iz naše kancelarije, izabrana za člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda na skupštini AKB održanoj 22. maja 2010. godine.

utorak, 09. februar 2010.

Novi zakoni o žigovima, industrijskom dizajnu i topografiji integrisanih kola

Doneti novi zakoni o žigovima, industrijskom dizajnu i topografiji integrisanih kola koji su stupili na snagi 24. 12 .2009. godine. U upravnom postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu vezanim za žigove i industrijski dizajn uvedena je mogućnost podnošenja žalbe na odluke u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Za dalje informacije obratite se na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

subota, 09. januar 2010.

Novi zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti

Srpski parlament je usvojio "Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti" koji je stupio na snagu 10. 06. 2009. godine - pročitaj više

sreda, 02. decembar 2009.

Uprava carina

Uprava carina Srbije je počela sa uništavanjem robe koja je oduzeta zbog sumnje da vređa prava intelektualne svojine.