Bočni meni

petak, 25. oktobar 2019.

Chambers Europe 2019

Rešavanje sporova

Snage
Prema jednom klijentu, „reaktivnost, efikasnost i pragmatičnost“ tima su veoma korisni elementi.

Istaknuti stručnjaci
Prema rečima sagovornika, Vladimir Đerić je „vrlo temeljan i marljiv“. Redovno je imenovan za arbitražnog savetnika privatnih kompanija i država, a nastupa i u svojstvu predsednika arbitražnih sudova.

Intelektualna svojina

Istaknuti stručnjaci
Dejan Bogdanović ima značajno iskustvo u nizu pitanja koja se tiču intelektualne svojine, uključujući zastupanje klijenata u sporovima u vezi sa povredom prava iz patenata i žigova. Mara Janković radi na različitim predemtima intelektualne svojine, uključujući zahteve za licenciranje.

Pogledajte još: The legal 500 2019 »