Bočni meni

Kompanijsko i privredno pravo

Naši advokati pružaju sveobuhvatne pravne usluge našim korporativnim klijentima koje pokrivaju sve aspekte njihovog poslovanja, uključujući osnivanje preduzeća, pitanja korporativnog upravljanja i prestanka poslovanja. Mi takođe savetujemo klijente o različitim pravnim aspektima njihovih poslovnih transakcija i pružamo im usluge izrade i pregovaranja različitih komercijalnih ugovora.

Posebno smo specijalizovani za izradu ugovora o distribuciji, licenciranju i kupoprodaji. Imamo ekspertizu u pružanju pravnih saveta u različitim industrijama, poput industrije hrane, pića, farmaceutskih proizvoda, duvana, IT i medija.