Pro Bono

MJB se ponosi činjenicom da već nekoliko decenija učestvuje u predmetima zaštite ljudskih prava, u kojima je pro bono pruža pravne savete i zastupa klijente pred domaćim organima i sudovima, kao i Evropskim sudom za ljudska prava.